Quy Tắc và Điều Khoản

MK (Mksport) nhắc nhở bạn: Trước khi sử dụng các dịch vụ do MK cung cấp, vui lòng nhớ đọc kỹ và hiểu kỹ các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản dịch vụ sau đây, vui lòng không đăng ký hoặc chơi tại MK.

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ do MK cung cấp, việc sử dụng của bạn sẽ được coi là bạn đồng ý toàn bộ nội dung của Điều khoản dịch vụ này.

Định nghĩa

(1): Các điều khoản sau đây áp dụng cho việc người dùng sử dụng, kết nối và tham gia vào các dịch vụ trò chơi mô hình ‘chơi bằng tiền thật’ trực tuyến do MK cung cấp (gọi chung là ‘MK’, ​​​​’chúng tôi’ và ‘của chúng tôi’, tuỳ từng trường hợp mà gọi) (‘Dịch vụ trò chơi’). Đọc các điều khoản này tuân theo các quy tắc trò chơi của trò chơi cụ thể (gọi chung là ‘Quy tắc trò chơi’) và các điều khoản khác áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ trò chơi và phần mềm trò chơi cũng như việc truy cập vào các trang web trò chơi và các điều khoản và điều kiện khác có chứa thông tin trò chơi (gọi chung là “quy định”).

(2)Trò chơi theo điều khoản quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cá cược được thực hiện thông qua bất kỳ dịch vụ trò chơi nào do trang web trò chơi cung cấp, trò chơi và các hoạt động trò chơi khác nhau; ‘thiết bị được kết nối’ là chỉ bất kỳ thiết bị được kết nối với ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn để kết nối và sử dụng trang web trò chơi, máy tính cá nhân dùng để tham gia dịch vụ trò chơi,máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay.’Phần mềm trò chơi’ nghĩa là phần mềm được cơ quan bóngn lý phê duyệt, một chương trình máy tính được cài đặt trên thiết bị được kết nối của người dùng,tệp dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin và nội dung thông tin nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan),để người dùng có thể sử dụng, kết nối và tham gia các dịch vụ trò chơi được cung cấp trên trang web trò chơi thông qua các thiết bị kết nối người dùng; ‘Trò chơi thể thao’ đề cập đến hệ thống trò chơi trên Internet được truy cập hoặc cung cấp theo liên kết hoặc tiêu đề ‘Trò chơi thể thao’ trong trang web trò chơi cũng như tất cả các dịch vụ và hoạt động trò chơi trực tuyến liên quan của nó.

Đồng ý

(3): Người dùng đã đọc ‘Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư có liên quan’ trong quá trình đăng ký, sau khi chọn nút liên quan và nhấp vào đăng ký, người dùng xác nhận và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này và các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành mối quan hệ giữa thoả thuận ràng buộc pháp lý (‘thoả thuận sử dụng’).

(4): Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này, vui lòng không nhấp chuột vào nút ‘Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và chính sách quyền riêng tư có liên quan’ để đăng ký và không cố gắng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ trò chơi nào hoặc tải xuống và cài đặt phần mềm Trò chơi.

Sửa Đổi

(5): Đôi khi, chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, cập nhật và sửa đổi các Điều khoản và Quy tắc trò chơi này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó). Mọi sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nêu trên sẽ được công bố trên trang web trò chơi. Bản sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản và quy tắc trò chơi này có hiệu lực khi chúng được công bố trên trang web trò chơi. Người dùng tiếp tục sử dụng trang web trò chơi và thiết bị trò chơi sau khi có thông báo sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nêu trên, bằng cách kết nối và tham gia dịch vụ trò chơi, người dùng được coi là đồng ý và chấp nhận các điều khoản và quy tắc trò chơi được sửa đổi hoặc cập nhật đã được công bố.

(6): Người dùng xác nhận và đồng ý, người dùng có trách nhiệm kiểm tra nội dung được sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi nêu trên. MK có thể tự quyết về nội dung sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi nêu trên. Nội dung được sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi nêu trên được MK tự chủ quyết định thông báo cho người dùng theo từng thời điểm , nhưng MK không có nghĩa vụ phải thông báo cho người dùng về những cập nhật hoặc sửa đổi trên

Thông tin trò chơi và sở hữu trí tuệ

Được cung cấp thông qua các trang web trò chơi, dịch vụ trò chơi, thiết bị chơi trò chơi hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, thông tin, tài liệu và dữ liệu được tiết lộ cho người dùng, được người dùng truy cập, tạo ra hoặc thu thập,bao gồm nhưng không giới hạn ở các kế hoạch và tài liệu tiếp thị, thành tích, dữ liệu thống kê, dữ liệu và lịch trình sự kiện, dữ liệu xác suất và cá cược, văn bản, logo, thông tin âm thanh và video (‘Thông tin trò chơi’),tất cả thuộc sở hữu của MK và người cấp phép của MK, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại của người dùng.

(8):Trừ khi được quy định rõ ràng trong khoản quy định này, nếu chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc của chủ sở hữu dữ liệu bên thứ ba, người dùng không được dùng bất kỳ cách nào hoặc thủ đoạn nào để điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, sao chép, lưu trữ, phân phối, trưng bày, phát sóng công khai, kết hợp vào các chương trình truyền hình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho mượn, cho thuê, cấp phép thông tin trò chơi, hoặc dùng cách khách khiến bất kỳ người nào khác hoặc trang web khác phụ vụ, hoặc bảng thông báo hoặc bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị kết nối nào khác để lấy, sử dụng, liên kết thông tin trò chơi trên.

(9):Phần mềm trò chơi được cung cấp trên trang web trò chơi hoặc thông qua thiết bị được kết nối, dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi được hưởng bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức sở hữu trí tuệ và bảo vệ bằng sáng chế khác. Mọi quyền đối với phần mềm trò chơi, dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi trên trang web trò chơi, tất cả quyền sở hữu và quyền lợi thuộc về MK hoặc người cấp phép của MK, được cấp phép sử dụng hoặc kiểm soát. Người dùng xác nhận, người dùng không sử dụng hoặc kết nối với phần mềm trò chơi được cung cấp trên trang web trò chơi hoặc thông qua thiết bị được kết nối, dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi lấy được phần mềm trò chơi trên, bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi.

Điều Khoản sự dụng

Như điều kiện để sử dụng dịch vụ trò chơi, người dùng bảo đảm và cam kết, người dùng không được vi phạm bất kỳ luật nào áp dụng cho người dùng dưới bất kỳ hình thức nào, sử dụng hoặc kết nối với trang web trò chơi vi phạm các điều khoản quy định này hoặc cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi các điều khoản quy định này, dịch vụ trò chơi, phần mềm trò chơi hoặc thông tin trò chơi. Ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được nêu trong các điều khoản này, người dùng theo đây đảm bảo và cam kết thêm, như một điều kiện để sử dụng dịch vụ trò chơi:

1. Người dùng thực hiện các hoạt động dưới danh tính và tên riêng của họ, thay vì thực hiện giao dịch thay mặt cho người khác.

2. Năng lực pháp lý của người dùng không bị hạn chế.

3. Người dùng chưa được chẩn đoán hoặc nhận định là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi chơi game.

4. Độ tuổi của Người dùng (a) ít nhất là đủ 18 tuổi trở lên; hoặc (b) thuộc bất kỳ độ tuổi hợp pháp nào khác hoặc độ tuổi trưởng thành theo bất kỳ luật nào áp dụng cho người dùng, lấy độ tuổi nào lớn hơn làm chuẩn(Tuổi hợp pháp

5. Người dùng hiểu rõ nguy cơ mất tiền khi sử dụng dịch vụ trò chơi.

6. Tiền gửi của người dùng không bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp, trái phép hoặc được phép khác.

7. Người dùng không tham gia vào các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp, trái phép hoặc được phép hoặc cố gắng sử dụng tài khoản do người dùng mở ở MK để tham gia vào các hoạt động trên; người dùng không được sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng dịch vụ trò chơi hoặc tài khoản trò chơi của người dùng để tham gia vào các hoạt động áp dụng cho người dùng hoặc bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào khác theo bất kỳ luật nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền.

8. Giữ bí mật tên tài khoản, số tài khoản và mật khẩu của người dùng, để ngăn chặn việc kết nối hoặc sử dụng bất hợp pháp, nếu tên tài khoản, số tài khoản hoặc mật khẩu bị mất dưới bất kỳ hình thức nào hãy thay đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo cho chúng tôi.

9. Việc lấy tên tài khoản của người dùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động sử dụng tên tài khoản, số tài khoản và mật khẩu của người dùng thông qua trang web trò chơi hoặc các thiết bị được kết nối và sử dụng dịch vụ trò chơi, bất kể việc kết nối hoặc sử dụng trên có được người dùng cho phép hay được biết đến hay không.

10.Không sử dụng dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, thiết bị kết nối, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi dưới bất kỳ hình thức nào gây cản trở hoặc có thể cản trở việc người dùng khác sử dụng dịch vụ trò chơi và trang web trò chơi, không thực hiện bất kỳ hành vi nào làm giảm hoặc có thể làm giảm hiệu suất của dịch vụ trò chơi và trang web trò chơi

11. Không gạ gẫm hoặc cố gắng lấy bất kỳ thông tin nào về người dùng khác bằng bất kỳ cách nào.

12. Không tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào có chứa vi-rút, đã hư hỏng hoặc có thể ảnh hưởng đến thiết bị được kết nối, phần mềm trò chơi, các chương trình chạy các dịch vụ trò chơi hoặc trang web trò chơi, tập tin hoặc dữ liệu

13. Việc người dùng sử dụng dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi thông qua trang web trò chơi hoặc thiết bị được kết nối không vi phạm luật áp dụng cho người dùng; cũng như không vi phạm bất kỳ hợp đồng nào ràng buộc cá nhân người dùng hoặc tất cả những người ở quốc gia nơi người dùng hiện đang kết nối với trang web trò chơi hoặc sử dụng thiết bị được kết nối;và không bị cấm bởi bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng nào ở trên.

14.Không sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, linh kiện lắp ráp , chương trình hoặc phương pháp nào khác (hoặc bất kỳ tính chất nào ở trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào dịch vụ trò chơi、thiết bị liên kết、phần mềm trò chơi、trang web trò chơi、thông tin trò chơi hoặc hoạt động bình thường của bất kỳ giao dịch nào được cung cấp bởi thiết bị được kết nối.

15.Không đăng hoặc truyền tới Trang web trò chơi hoặc Thiết bị được kết nối hoặc bất kỳ người dùng nào khác bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, quấy rối, xúc phạm, đe dọa, vu khống, phỉ báng, tục tĩu, dâm dục, kích động, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm hoặc thô tục, hoặc nội dung có thể cấu thành hoặc khuyến khích phạm tội, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.

16. Không can thiệp vào việc người dùng khác sử dụng dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi, thiết bị được kết nối hoặc thông tin trò chơi hoặc bắt đầu hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, chuỗi thư hoặc xuất bản hoặc gửi thư rác hoặc các thư gửi hàng loạt không được yêu cầu khác.

Đăng ký mở tài khoản trò chơi và tư cách hội viên

1. Để tham gia trò chơi, sử dụng dịch vụ trò chơi thông qua MK, người dùng phải theo quy trình được mô tả trên trang web trò chơi hoàn thành đăng ký mở tài khoản và tư cách hội viên (‘đăng ký tư cách hội viên’).

2. Người dùng tuyên bố và cam kết, tất cả thông tin do người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản và thực hiện đăng ký hội viên, bao gồm tên người dùng (tên), nguồn tiền (bao gồm số tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú được điền vào đơn đăng ký hội viên, mọi mặt phải đúng, chính xác,đầy đủ.

3.MK sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để giữ bí mật thông tin cá nhân được tiết lộ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ bí mật dữ liệu cá nhân và thông tin cá cược nhận được từ người dùng, trừ khi luật pháp, luật lệ, quy định, tòa án hoặc cơ quan bóngn lý hoặc bất kỳ lệnh hoặc quyết định nào của bất kỳ cơ quan bóngn lý trò chơi hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào có yêu cầu tiết lộ hoặc theo quy định khác trong các Điều khoản và Điều kiện này.Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của họ.Chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn tất thủ tục thanh toán cho các dịch vụ trò chơi do trang web trò chơi cung cấp.

4. Người dùng cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng người dùng sử dụng và kết nối với trang web trò chơi và thông tin trò chơi có trong đó, tải xuống và cài đặt phần mềm trò chơi hoặc việc sử dụng và tham gia dịch vụ trò chơi Không bị cấm bởi pháp luật áp dụng cho người dùng.

5. Để xác minh đơn đăng ký hội viên của người dùng, chúng tôi cũng yêu cầu người dùng cung cấp bằng chứng về danh tính và tuổi (chẳng hạn như giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng). Người dùng cung cấp thông tin ban đầu nếu có bất kỳ cập nhật nào, nên kịp thời thông báo cho chúng tôi. Để xác nhận tên và địa chỉ người dùng, MK có quyền xác nhận tên và địa chỉ của người dùng qua thư bưu điện, v.v. MK cũng có thể tùy ý sử dụng các biện pháp bảo mật khác để xác minh bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp. Bằng việc đồng ý với điều khoản này, người dùng cũng đồng ý với việc MK kết nối, sử dụng, xử lý và lưu trữ mọi kết bóng xác minh danh tính hoặc xác minh cho người dùng.

6. Chúng tôi có toàn quyền từ chối đơn đăng ký hội viên của người dùng vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với trang web thay thế chính thức của MK được công bố bởi trợ giúp trực tuyến tức thì. Hội viên đăng nhập bất kỳ liên kết nào khác trông giống với trang web của MK, dẫn đến bất kỳ tổn thất nào do thành viên thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. . Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trực tiếp CSKH trực tuyến.

7. Người dùng chỉ có thể mở một tài khoản ở MK. Nếu chúng tôi phát hiện một người dùng đã mở nhiều tài khoản ở MK, chúng tôi có quyền coi tất cả tài khoản của người dùng ở MK là tài khoản tổng hợp, hủy các tài khoản thừa, hoặc chấm dứt thỏa thuận này với quyền của người dùng

Đặc cược và nhận cược

1. Các trò chơi, sự kiện thể thao và các hoạt động trò chơi khác mà chúng tôi cung cấp trên trang web trò chơi hoặc thông qua các thiết bị được kết nối đôi khi được mở cho người dùng cá cược. Người dùng đặt cược phải tuân thủ luật chơi của trò chơi hoặc hoạt động trò chơi cụ thể và các quy định của Điều khoản và Điều kiện này.Nếu có lỗi rõ ràng trong bất kỳ trò chơi cờ bạc nào hoặc xuất hiện sai người chơi, tất cả cược đặt trong trò chơi cờ bạc đó sẽ bị vô hiệu. Khi hệ thống chơi game MK bị lỗi, MK cũng có quyền tuyên bố bất kỳ hoặc tất cả cược không hợp lệ.

2. Mặc dù có thể có các quy định khác trong Điều khoản và Điều kiện này, MK có quyền tuỳ ý từ chối toàn bộ hoặc một phần tiền cược của người dùng vì bất kỳ lý do gì

3.Chúng tôi chỉ chấp nhận các cược do người dùng đặt qua Internet hoặc các thiết bị được kết nối theo các điều khoản quy định này.Các hình thức đặt cược khác (thư, email, fax, v.v.) sẽ không được chấp nhận. Ngay cả khi chúng tôi nhận các hình thức đặt cược khác, bất kể kết bóng cuối cùng của cược như thế nào, nó sẽ được coi là không hợp lệ. MK có quyền gác lại hoặc từ chối các cược được đặt bằng các biện pháp bị nghi ngờ lừa đảo như làm hỏng hệ điều hành bằng cách đánh, thao túng, v.v. Mọi cược bất thường sẽ bị hủy mà không cần thông báo thêm. Theo đây tuyên bố rằng, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc phần mềm (robot

4. Theo các quy định khác của Điều khoản quy định này, người dùng nhập đúng tên người dùng và mật khẩu và có đủ số dư trong tài khoản, người dùng có thể đặt cược một cách hiệu bóng.

5. Người dùng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng nội dung sau (hoặc kết hợp các nội dung đó) (bất kể việc sử dụng sau có được ủy quyền hay không): 1) Tên người dùng; 2) Số tài khoản người dùng; 3) Tên người dùng và mật khẩu .

6. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của chi tiết đặt cược của mình. Theo các quy định khác của điều khoản quy định này, khi người dùng đặt cược và chúng tôi xác nhận chấp nhận đặt cược của người dùng, đó là xác nhận cuối cùng về đặt cược của người dùng ; người dùng không được hủy, rút tiền đặt cược hoặc thay đổi chi tiết đặt cược của bạn.

7. Tất cả các cược đều được đưa vào cơ sở dữ liệu lịch sử giao dịch. Lịch sử giao dịch của MK là xác nhận cuối cùng về tất cả các giao dịch và thông tin liên quan đến đặt cược.

8. Theo các quy định khác của điều khoản quy định này, khi mã giao dịch xuất hiện trên màn hình của người dùng và được hiển thị hiệu bóng trong lịch sử giao dịch của người dùng, các cược đã đặt sẽ được coi là hợp lệ và được MK chấp nhận

9. Không được phép đặt cược sau khi trận đấu bắt đầu hoặc khi đã biết kết bóng của trận đấu khi đặt cược. Nếu trò chơi bắt đầu hoặc người dùng đã biết kết bóng trò chơi khi đặt cược mà vẫn bị mở nhầm để người dùng đặt cược, MK có quyền từ chối cược của người dùng hoặc tuyên bố cược không hợp lệ mà không cần thông báo cho người dùng; MK có quyền quyết định có chấp nhận tất cả hoặc một phần các khoản đặt cược đó hay không. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không loại trừ cược ‘ hiệp 2’ hoặc cược “nửa hiệp”.

10. Thời gian bắt đầu trận đấu được công bố trên trang web trò chơi chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu MK vô tình nhận cược sau khi trận đấu bắt đầu vì bất kỳ lý do gì, MK có quyền hủy và tuyên bố cược đó không hợp lệ.

11. Trừ khi có quy định khác trong các quy tắc cụ thể của cuộc thi và trò chơi có liên quan, nếu không vì mục đích chơi game, kết bóng của một cuộc thi hoặc trận đấu mở cửa cho cá cược sẽ được quyết định vào ngày cuộc thi hoặc trận đấu thực sự kết thúc. MK không thừa nhận bất kỳ cuộc tư vấn nào tiếp theo có thể dẫn đến việc đảo ngược kết bóng trên, các khoản đã phát thưởng hiện tại vẫn hợp lệ

12. Nếu địa điểm của một sự kiện thể thao thay đổi, tất cả cược dựa trên địa điểm ban đầu sẽ không hợp lệ.

13. Người chiến thắng trong trận đấu hoặc trò chơi sẽ được xác định theo luật của trò chơi vào ngày kết thúc thực sự của cuộc thi hoặc trò chơi nói trên.

14. Vì mục đích chơi trò chơi, MK sẽ không công nhận kết bóng của bất kỳ sự gia hạn trận đấu, phản đối hoặc lật đổ nào.

15. Nếu cược tích lũy của người dùng bao gồm các lựa chọn không tham gia hoặc lựa chọn không hợp lệ, phát thưởng sẽ được quyết toán dựa trên các lựa chọn hợp lệ còn lại.

16. Người dùng chấp nhận tất cả tỷ lệ cược, chỉ số và tỷ lệ chấp có thể dao động lên hoặc xuống, tỷ lệ cược, chỉ số và tỷ lệ chấp trên chỉ được xác định khi cược của người dùng được chúng tôi chấp nhận.

17. Nếu một lỗi rõ ràng hoặc lỗi hệ thống khiến tỷ lệ cược, chỉ số hoặc điểm chấp của cược của người dùng không chính xác, thì cược của người dùng hoặc một phần cược tích lũy sẽ không hợp lệ. Nếu các lỗi hoặc sự cố liên quan được khắc phục kịp thời, MK sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thực hiện những nỗ lực hợp lý để liên hệ với người dùng để cho phép người dùng đặt cược lại với tỷ lệ cược, chỉ số và tỷ lệ chấp chính xác.

18. Chúng tôi không chấp nhận việc người dùng đặt cược nhiều lần vào cùng một sự kiện vào cùng một thời điểm.

19. Liên quan đến bất kỳ cược nào đã đặt và các giao dịch liên quan, MK có quyền đưa ra quyết định cuối cùng, và quyết định được đưa ra bởi nó có tính quyết định và dứt khoát cuối cùng.

Quyền sự dụng phần mềm trò chơi

1. Người dùng xác nhận và đồng ý, rằng phần mềm trò chơi của trang web trò chơi mà người dùng có được thông qua tải xuống hoặc các phương tiện khác để sử dụng từ xa bằng cách kết nối thiết bị là một phần của dịch vụ trò chơi và là tài sản của MK hoặc người cấp phép của MK; người dùng không có bất kỳ quyền nào đối với phần mềm trò chơi đó.Người dùng không được điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, sao chép, lưu trữ, phân phối, hiển thị, phát công khai, phổ biến, phát sóng, tạo thành các chương trình truyền hình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho mượn, cho thuê, cấp phép cho phần mềm trò chơi hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ hình thức nào. có nghĩa là truyền đạt hoặc cung cấp Phần mềm trò chơi cho bất kỳ người nào khác hoặc trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo hoặc bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị được kết nối nào khác.

2. Mục đích của việc cấp phép và phân phối phần mềm trò chơi của MK chỉ là để người dùng cuối của phần mềm trò chơi có thể kết nối và sử dụng đầy đủ các dịch vụ trò chơi.

3. Người dùng không được: (1) Cài đặt hoặc truyền phần mềm trò chơi đến máy chủ của các thiết bị được kết nối khác hoặc thực hiện các bước khác để cung cấp phần mềm trò chơi cho người khác thông qua bất kỳ hình thức hoặc bảng thông báo, dịch vụ trực tuyến hoặc quay số từ xa hoặc mạng; (2) ) Phân phối, cho mượn, cho thuê, cấp phép lại, sao chép, chuyển nhượng, chuyển dời hoặc cách khác khiến bất kỳ người nào khác lấy được phần mềm trò chơi hoặc quyền sử dụng phần mềm trò chơi (3) Cho phép người khác sử dụng phần mềm trò chơi (; 4) Thiết lập hoặc cung cấp bất kỳ phương thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình mô phỏng) khiến người khác sử dụng phần mềm trò chơi; (5) Dịch, công trình ngược, dịch ngược, biên soạn ngược, sửa đổi, bẻ khóa, phát triển các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần phần mềm trò chơi hoặc mã nguồn của nó; (6) Sao chép, sửa đổi, dịch hoặc phát triển các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần các tệp người dùng có liên quan của phần mềm trò chơi .

4. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng phần mềm trò chơi hoặc phần mềm trò chơi được cung cấp trên trang web trò chơi và/hoặc thông qua các thiết bị được kết nối hoặc các phương tiện khác thuộc sở hữu của MK và người cấp phép của MK,và được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sáng chế khác. Người dùng xác nhận kết cấu, tổ chức và mã nguồn của Phần mềm trò chơi là bí mật thương mại có giá trị của MK và người cấp phép của MK. Người dùng thừa nhận rằng ngoại trừ các quyền được cấp cho người dùng theo quyền sử dụng, người dùng không có bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào đối với phần mềm trò chơi hoặc tệp người dùng phần mềm trò chơi .

5. Khi thỏa thuận này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền sử dụng được cấp theo thỏa thuận này sẽ tự động bị xoá bỏ, người dùng nên ngừng sử dụng phần mềm trò chơi và gỡ cài đặt phần mềm trò chơi khỏi thiết bị được kết nối.

Quyết toàn giao dịch

1. Nếu người dùng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tên của chủ thẻ phải trùng với tên được sử dụng khi đăng ký hội viên.Nếu tên chủ thẻ không khớp với tên đăng ký tài khoản và đăng ký thành viên, MK có quyền từ chối quyết toán các giao dịch liên quan.

2. Người dùng chịu mọi trách nhiệm quyết toán tất cả số tiền do MK hoặc những người dùng khác (tùy từng trường hợp). Người dùng đồng ý không thực hiện hoặc yêu cầu người khác thực hiện hoàn tiền cho bất kỳ khoản thanh toán nào,không từ chối hoặc huỷ bỏ thanh toán,và hoàn trả MK cho tất cả các khoản hoàn lại, khoản thanh toán bị từ chối hoặc hủy bỏ cũng như mọi tổn thất và chi phí phát sinh từ đó. MK có quyền chấm dứt dịch vụ hoặc thanh toán cho người dùng cá nhân hoặc người dùng thanh toán bằng một số loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhất định theo quyết định riêng của mình.

3. Đối với tất cả các hạng mục thi đấu hoặc loại hình cá cược, số tiền phát thưởng toán tối đa cho mỗi hội viên mỗi ngày là 1,5 triệu đô la Mỹ (không bao gồm tiền gốc cá cược) hoặc các loại tiền tệ tương đương khác. Số tiền phát thưởng tối đa cho từng môn thể thao được liệt kê bên dưới để tham khảo:

(1) Bóng đá và Bóng rổ – 1,5 triệu đô la Mỹ hoặc các loại tiền tệ tương đương khác

(2) Quần vợt, bóng đá Mỹ, bóng chày, khúc côn cầu trên băng, bóng bầu dục, bóng chuyền – 300.000 USD hoặc các loại tiền tệ tương đương khác

(3) Các môn thể thao khác – 200.000 USD hoặc các loại tiền tệ tương đương khác

(4) Tỷ lệ cược mới – 25.000 USD hoặc loại tiền tệ tương đương khác

(5) Cược xiên nếu bị giới hạn bởi cấp bậc thể thao khác nhau, hệ thống sẽ dựa theo giới hạn phát thưởng tối thiểu của cấp bậc thể thao làm chuẩn.

4. Số tiền thắng tối đa mà Casino (Sòng bạc) trả cho bất kỳ hội viên nào là 600.000 USD (hoặc các loại tiền tệ tương đương khác do chúng tôi xác định tùy từng thời điểm dựa trên tỷ giá hối đoái do ngân hàng của chúng tôi công bố.) Tài chính (Tài chính) Phải trả cho bất kỳ hội viên nào bởi cá cược Tiền thưởng tối đa là 180.000 USD (hoặc các loại tiền tệ tương đương khác do chúng tôi xác định tùy từng thời điểm dựa trên tỷ giá hối đoái do ngân hàng của chúng tôi công bố.)

5. Tiền thắng không bao gồm số tiền đặt cược, người dùng nên cân nhắc yếu tố này khi đặt cược.

6. Tiền thắng cược sẽ được gửi vào tài khoản của người dùng.Bất kỳ sai sót nào trong quá trình gửi bất kỳ khoản tiền hoặc tiền thắng cược nào vào tài khoản, MK sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hình thức nào và MK có quyền tuyên bố các giao dịch liên quan đến số tiền đó không hợp lệ bất cứ lúc nào hoặc sau khi thực hiện.. Khi người dùng phát hiện có lỗi trong việc chuyển tiền trong tài khoản, người dùng có trách nhiệm thông báo cho MK ngay lập tức.

7. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế và phí phải nộp đối với tiền thắng cược theo bất kỳ luật hiện hành nào.

Nhận tiền thưởng

1. Sau khi tiền thưởng của người dùng được quyết toán, nó sẽ được gửi vào tài khoản của người dùng, phương thức rút tiền cụ thể sẽ tuân theo quy định rút tiền thưởng của chúng tôi và phải xuất trình thẻ ID hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ được chúng tôi công nhận.

2. Với sự cho phép của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ do người dùng nắm giữ, tiền thắng cược có thể được gửi trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà người dùng sử dụng để thanh toán tiền đặt cọc. Người được thanh toán séc hoặc chuyển khoản khi đăng ký hoặc đăng ký làm hội viên. Tên được sử dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu thanh toán tiền đặt cọc bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, người nhận thanh toán cũng phải là chủ thẻ đã đăng ký của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Khuyến mãi và ưu đãi

1. Tất cả các chương trình khuyến mãi, phần thưởng và ưu đãi đặc biệt đều phải tuân theo các Điều khoản quy định này cũng như các quy định do MK xây dựng tùy từng thời điểm cho các hoạt động khuyến mại cụ thể. MK có quyền đình chỉ, hủy bỏ hoặc sửa đổi các phần thưởng hoặc chương trình khuyến mãi đó hoặc các quy định liên quan của chúng và các điều khoản bất cứ lúc nào.

2. Nếu MK xác định rằng ai đó đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng một phần thưởng hoặc khuyến mãi nhất định hoặc có thể hưởng lợi từ việc lạm dụng đó, MK có quyền chặn, từ chối, đình chỉ hoặc hủy bất kỳ người dùng nào nếu thấy phù hợp theo quyết định riêng của mình tham gia vào các phần thưởng hoặc khuyến mãi có liên quan.

Đền bù

Người dùng đồng ý rằng,bởi vì người dùng kết nối với trang web trò chơi, tải xuống hoặc cài đặt phần mềm trò chơi, đặt cược hoặc sử dụng dịch vụ trò chơi, phần mềm trò chơi hoặc thông tin trò chơi hoặc vi phạm điều khoản quy định này hoặc quy tắc trò chơi, người dùng phải bồi thường cho MK mọi tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại (bao gồm phí luật sư hợp lý) do MK, cổ đông, nhân viên, cán bộ, giám đốc, người được cấp phép, đại lý, chi nhánh, công ty con hoặc đại lý của MK.

Chấm dứt, đóng tài khoản và đình chỉ dịch vụ trò chơi

1. Nếu MK có đủ lý do để tin tưởng hoặc chứng minh các trường hợp sau đây, ngoài các quyền khác mà MK được hưởng theo các Điều khoản này, MK có quyền, tùy theo quyết định riêng của mình, tuyên bố bất kỳ khoản thưởng nào là không hợp lệ và tịch thu số dư trong tài khoản. tài khoản cá cược của người dùng, chấm dứt Thỏa thuận này có thể đình chỉ việc cung cấp dịch vụ trò chơi/đóng băng tài khoản người dùng:

(1) Người dùng có nhiều tài khoản đang hoạt động ở MK;

(2) Tên người dùng không khớp với tên của chủ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tài khoản thanh toán khác được sử dụng để mua hàng hoặc thanh toán tiền gửi cho MK;

(3) Người dùng tham gia chương trình khuyến mãi MK và thoát khỏi chương trình khuyến mãi trước khi đáp ứng các yêu cầu khuyến mại;

(4) Người dùng cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc gây nhầm lẫn;

(5) Người dùng không cung cấp hoặc cung cấp sót hồ sơ danh tính cần thiết;

(6) Người dùng chưa đủ tuổi hợp pháp;

(7) Khu vực mà người dùng kết nối và sử dụng dịch vụ trò chơi bị pháp luật cấm sử dụng dịch vụ trò chơi;

(8) Người dùng thực hiện hoặc khiến người khác thực hiện hoàn tiền đối với chúng tôi hoặc từ chối bất kỳ giao dịch hoặc khoản tiền gửi nào được thực hiện dưới tên tài khoản của họ;

(9) Tiền gửi của người dùng có nguồn gốc từ tội phạm hình sự hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép khác;

(10) Người dùng bị phát hiện đã lừa gạt hoặc cố gắng lừa gạt bất kỳ người nào hoặc có hành vi lừa đảo đối với bất kỳ người nào, hoặc MK xác định rằng người dùng sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc các hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm hoặc các hệ thống khác) được thiết kế đặc biệt can thiệp/phá hủy hệ thống tự động), hoặc bị phát hiện thông đồng với người chơi game khác hoặc cố ý thông đồng với người chơi game khác để lừa gạt MK hoặc người chơi game khác;

(11) Người dùng cho phép (dù cố ý hay không) người khác sử dụng tài khoản của mình;

(12) Người dùng không tuân thủ mọi quy định sử dụng theo thỏa thuận này;

2. Nếu chúng tôi quy định tạm dừng cung cấp dịch vụ trò chơi hoặc đóng băng tài khoản, dịch vụ trò chơi và tài khoản người dùng sẽ được khôi phục và giải phóng sau khi người dùng thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết (nếu có thể khắc phục được) và chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi hoàn toàn hài lòng với các biện pháp khắc phục của người dùng.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

1. Trang web trò chơi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được MK duy trì. Các liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người dùng. MK không hứa đảm bảo rằng nội dung có trong các liên kết trên là chính xác, kịp thời hoặc được duy trì và không chịu trách nhiệm về việc này.

2.MK không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cung cấp hoặc xem xét, phê chuẩn hoặc phê duyệt hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến thông tin nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web bên ngoài hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bóngng cáo, bán hoặc cung cấp trên các trang web bên ngoài hoặc đảm bảo .

3.MK sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng, sai lầm, sơ suất hoặc hình thức khác đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc người dùng sử dụng bất kỳ liên kết trang web bên ngoài nào do trang web trò chơi cung cấp.

4. Trừ khi được quy định rõ ràng, trong mọi trường hợp, MK sẽ không được coi là có liên quan đến bất kỳ tuyên bố, quan điểm, nhãn hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, nhãn hiệu, logo hoặc thiết kế nào khác trên trang web bên ngoài, được bóngng bá, bán hoặc nói cách khác trên trang web bên ngoài. bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, người điều hành hoặc chủ sở hữu của Trang web bên ngoài hoặc bất kỳ ai có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với Trang web bên ngoài.

Thêm hoặc ngừng các loại trò chơi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo cho người dùng, thêm các loại hoặc chức năng trò chơi mới vào trang web trò chơi bất cứ lúc nào hoặc bắt đầu, dừng, làm gián đoạn, hạn chế kết nối hoặc sửa đổi bất kỳ loại hoặc chức năng trò chơi nào, và sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ ai về việc này.

Vi phạm quy tắc này

MK có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục (theo pháp luật và công bằng) đối với các hành vi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm, theo quyết định riêng của mình, từ chối hoặc hạn chế bất kỳ người cụ thể nào truy cập vào dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi và thông tin trò chơi cũng như chặn quyền truy cập đối với các dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi và thông tin trò chơi bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của mình.

Thứ tự ưu tiên

Quy tắc trò chơi (nếu có) và bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho việc sử dụng và kết nối các dịch vụ trò chơi, phần mềm trò chơi, thông tin trò chơi và trang web trò chơi là một phần không thể thiếu của quy tắc này.

Nếu quy tắc trò chơi và bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho việc sử dụng và kết nối các dịch vụ trò chơi, phần mềm trò chơi, thông tin trò chơi và trang web trò chơi xung đột với các Điều khoản này,trừ khi có quy định rõ ràng khác, nếu không các quy tắc này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bất khả kháng

Nếu MK do xảy ra các sự kiện sau đây thuộc bất kỳ tính chất nào ngoài tầm kiểm soát của nó (bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, thay đổi luật và quy định hiện hành, hành động hoặc thiếu sót của chính phủ, cơ quan dân sự hoặc quân sự, lệnh của tòa án, hoạt động khủng bố , sét đánh hoặc hỏa hoạn, đình công, bế xưởng hoặc tranh chấp lao động khác, lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, bạo loạn, trộm cắp, lỗi truyền tải hoặc hệ thống, lỗi hoặc gián đoạn dịch vụ liên lạc hoặc băng thông rộng, lỗi hoặc thiếu nguồn điện hoặc thiết bị, thời tiết khắc nghiệt, động đất và thiên nhiên thảm họa) không thành công hoặc chậm trễ Việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong điều khoản này không cấu thành hành vi vi phạm điều khoản này. Người dùng đồng ý thực hiện mọi hành động cần thiết để giảm thiểu hậu bóng của các sự kiện trên.

Bỏ quyền

Việc MK không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong quy tắc này vào bất kỳ lúc nào sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền của MK theo các Điều khoản này hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực của tất cả hoặc một phần các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến quyền thực hiện thêm hành động của MK .

Tính có thể phân cách

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó được các cơ quan có liên quan xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ mức độ nào thì điều khoản đó hoặc phần đó sẽ bị tách biệt khỏi các điều khoản khác trong phạm vi nêu trên và các điều khoản khác sẽ tiếp tục đầy đủ cho đến trong phạm vi pháp luật cho phép có hiệu lực.