Tuyên bố từ chối trách nhiệm

1. Chơi game hoàn toàn là sự lựa chọn cá nhân, dựa trên đánh giá và phân tích cá nhân và bạn phải tự chịu rủi ro. Khi người dùng đặt cược, người dùng thừa nhận rằng dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi và thông tin trò chơi không gây khó chịu và không gây khó chịu cho người dùng. không xúc phạm. Không phản cảm, không công bằng hoặc trái với đạo đức công cộng. Một số khu vực pháp lý chưa quyết định về tính hợp pháp của trò chơi trực tuyến, dù là trực tuyến hay ở nước ngoài; trong khi các khu vực pháp lý khác quy định rõ ràng về việc chơi game trực tuyến (trong phạm vi khu vực pháp lý hoặc ở nước ngoài (ngoại trừ) là bất hợp pháp). Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai sử dụng và kết nối với các trang web trò chơi, thông tin trò chơi hoặc dịch vụ trò chơi trong các trường hợp bất hợp pháp. Việc thiết lập và cung cấp dịch vụ trò chơi, thông tin trò chơi và trang web trò chơi không cấu thành một lời đề nghị, chào mời hoặc bất kỳ ai được mời sử dụng hoặc kết nối. nội dung trên ở những quốc gia nơi việc sử dụng hoặc kết nối nội dung trên là bất hợp pháp. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định có liên quan áp dụng cho họ và MKSport không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các dịch vụ trò chơi, phần mềm trò chơi, trang web trò chơi hoặc. Không tuyên bố rằng thông tin trò chơi trong đó tuân thủ các yêu cầu pháp lý áp dụng cho người dùng.

2. Dịch vụ trò chơi, phần mềm trò chơi, trang web trò chơi và thông tin trò chơi được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, MK không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, trò chơi Do đó, tất cả các tuyên bố hoặc bảo đảm liên quan đến dịch vụ trò chơi, phần mềm trò chơi, trang web trò chơi và thông tin trò chơi, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đều bị loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. tính chính xác, kịp thời, bảo mật, tính liên tục, tính đúng đắn hoặc khả năng chống lại sự can thiệp từ bên ngoài (dưới bất kỳ hình thức nào) của thông tin trò chơi, cũng như việc sửa chữa bất kỳ khiếm khuyết nào được tìm thấy, MK cũng không đảm bảo về các dịch vụ trò chơi, phần mềm trò chơi, trang web trò chơi và. Thông tin trò chơi hoặc máy chủ cung cấp nội dung trên không chứa bất kỳ loại virus, phần mềm gián điệp, phần mềm bóngng cáo hoặc các mã, chương trình, dữ liệu, macro độc hại, phá hoại hoặc có thể gây tê liệt máy tính hoặc có thể ảnh hưởng đến mọi thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ trong đó Các phần mềm hoặc tính năng khác Người dùng cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng chi phí của mình để đảm bảo rằng các quy trình, phương pháp hoặc thiết bị kết nối được sử dụng để sử dụng hoặc kết nối với các dịch vụ trò chơi cũng như việc cài đặt phần mềm trò chơi và việc sử dụng các trang web trò chơi, . sẽ không đưa vi-rút máy tính, Phần mềm gián điệp, phần mềm bóngng cáo hoặc mã khác độc hại, phá hoại hoặc có thể khiến máy tính gặp sự cố hoặc gây nhiễu hoặc làm hỏng thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ trong đó.

3. Nếu xảy ra lỗi hệ thống hoặc lỗi giao tiếp liên quan đến việc thanh toán tài khoản hoặc các khía cạnh khác của dịch vụ trò chơi, MK không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó. Trong trường hợp này, MK có quyền hủy tất cả các cược bị ảnh hưởng bởi lỗi trên và Take bất kỳ hành động khắc phục nào.

4. Trong mọi trường hợp, mọi thiệt hại, mất mát hoặc chi phí phát sinh do người dùng kết nối, sử dụng hoặc tham gia vào các dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi, bao gồm mọi sự can thiệp hoặc phá hủy thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ của người dùng, Ngoài ra, MK không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung do bên thứ ba cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng và viễn thông) trong các dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Trong mọi trường hợp, MK sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng, lỗi hoặc thiếu sót nào của các cộng tác viên bên thứ ba nêu trên .

5. Trong mọi trường hợp, MK, các chi nhánh, chi nhánh, đối tác, cán bộ, nhân viên và đại lý của MK sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc người dùng kết nối hoặc sử dụng các dịch vụ trò chơi, trò chơi Bất kỳ. thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu bóng hoặc đặc biệt liên quan đến trang web, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi hoặc liên quan đến việc người dùng kết nối hoặc sử dụng dịch vụ trò chơi, trang web trò chơi, phần mềm trò chơi và thông tin trò chơi hoặc do người dùng tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng của phần mềm trò chơi hoặc tổn thất kinh tế, bất kể MK đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nêu trên hay chưa. Trong mọi trường hợp, bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp đến bất kỳ vấn đề, sự kiện hoặc tình huống nào. liên quan đến cược của người dùng (Cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc lý do khác), trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, tổng trách nhiệm pháp lý của MK (nếu có) đối với người dùng sẽ không vượt quá số tiền đặt cược tương ứng của người dùng.

6. Người dùng thừa nhận rằng thông tin trò chơi có thể mang tính chất tạm thời, toàn bộ hoặc một phần và có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi theo các Điều khoản và Điều kiện này. Vì vậy, người dùng thừa nhận rằng thông tin trò chơi chỉ mang tính chất tham khảo chỉ và không cấu thành bất kỳ đề xuất, ý kiến ​​hay chào mời nào và không cấu thành bất kỳ cam đoan, bảo đảm, nghĩa vụ hợp đồng hoặc cơ sở nào đối với Người dùng.

7. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các miễn trừ trách nhiệm pháp lý và loại trừ nghĩa vụ được quy định trong các Điều khoản này thể hiện rủi ro công bằng và hợp lý trong thỏa thuận giữa Người dùng và MK, có tính đến tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị mà Người dùng cân nhắc đối với Đóng góp và Phân bổ Lợi ích của MK, Người dùng còn đồng ý rằng các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn nêu trên có thể được thực thi trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép.

8. Nếu người dùng có bất kỳ phản đối nào về kết bóng của bất kỳ trò chơi hoặc cuộc thi nào, người dùng nên gửi khiếu nại bằng văn bản cho chúng tôi trong vòng mười bốn (14) ngày sau ngày công bố kết bóng đó. Nếu có bất kỳ sai sót nào trong giao dịch hồ sơ được hiển thị bởi thiết bị được kết nối của người dùng và hệ thống MK Trong trường hợp kết bóng giao dịch không nhất quán (mặc dù khả năng xảy ra điều này là rất nhỏ), người dùng đồng ý rằng kết bóng giao dịch được ghi lại trong hồ sơ giao dịch trong hệ thống MK và được chứng nhận của giám đốc kỹ thuật của chúng tôi phải là bằng chứng cuối cùng và không thể nghi ngờ.

9. MK cam kết cung cấp giải pháp giải quyết tranh chấp công bằng và kịp thời và sửa chữa miễn phí. Mọi chi tiết giao dịch của khách hàng sẽ được lưu trữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Những hồ sơ này được lưu trữ trong 5 năm (kể từ ngày giao dịch) và được cung cấp theo yêu cầu của cơ quan giải quyết tranh chấp.